top of page
Søk
  • Forfatterens bildeErlend Lappegard

"Må jeg virkelig tilbake på kontoret?"

Oppdatert: 18. feb. 2022


Klarsignalet fra helsemyndighetene er gitt - det er fritt frem! Velkommen tilbake til både normal aktivitet og hverdagen på kontoret - sammen med alle dine hyggelige kollegaer!


Men likevel er det flere som sier rett ut at de ikke ønsker å komme tilbake til kontoret. Hvert fall ikke hver dag. Og noen selskaper sier rett ut at man egentlig ikke trenger kontorplasser lengre, og andre benytter muligheten til å rekruttere ettertraktet kompetanse ved at de kan få jobbe der de bor – uansett hvor det er. Våre arbeidsvaner er på to pandemiske år blitt diametralt endret. Hva dette betyr for utforming av fysiske arbeidsplasser eller det juridiske er ikke vi så opptatt av.


Men hva pandemien egentlig gjort med våre kontorrutiner - eller rettere sagt - våre samhandlingsmønstre - se det synes vi er superspennende! For det er graden av samhandling som tilslutt bestemmer virksomhetens bunnlinje!

Vi har derfor tatt en prat med flere av våre kunder om deres erfaringer, og sammenholdt dette med forskningsresultater.


Hva langt de fleste medarbeidere synes å gjøre:

De aller fleste kommer tilbake til kontoret fordi de savner fysisk interaksjon med gode kolleger. Og de tar gjerne tre om ikke også fire dager på kontoret i uken. For svært mange synes den økte frihetsgraden å være en ubetinget fordel. Fleksibilitet er blitt en standard forventning.

Men så var det disse som liker best å jobbe hjemmefra da. Det meldes om flere medarbeidere som overhodet ikke ønsker komme tilbake til kontoret. Dette gjelder opptil 30% av de ansatte, og det oppgis forskjellige årsaker. Ofte er det korrelasjon med demografi. Jo mer aldersmoden medarbeideren er, jo mer tilbøyelig er også vedkommende til ikke å ønske å komme tilbake til kontoret.

Dette vil bli en utfordring for flere virksomheter. Erfarne kollegaer er ofte sterke kultur- og kompetansebærere - og nettopp deres tilstedeværelse og deltagelse i uformelle kontekster er av stor betydning for å styrke både samhandlings- og innovasjonsgrad.


Hva forskningdata viser:

  • Tidligere undersøkelser fra oss viser at 86% opplever at endrede samhandlingsformer har resultert i en følelse av redusert samhold både internt og eksternt.

  • 45% rapporterer om dårligere samhandling i verdikjeden

  • 41% melder tilbake om langt lavere innovasjon.

  • Opp mot 30% av arbeidsstokken ønsker ikke å komme tilbake på kontoret overhodet.

  • Svært mange virksomheter opplever en særdeles høy turnover grad post pandemien.

Når man også vet at økt samhandling og innovasjon ofte skjer som følge av naturlig utvikling i interne prosesser får man som leder et krevende landskap å forholde seg til. Balansen mellom medarbeidernes forventninger til fleksibilitet så lange man isolert sett gjør sin egen jobb, mot graden av behovet for økt samhandling og innovasjon for å bevare konkurransekraft. Dette er krevende.


Hva betyr alt dette da?

For virksomheten betyr dette at man må sette økt fokus på samhold og internkultur i perioden fremover for å bevare konkurransekraft og unngå høy turnover i arbeidsstokken.


Det er derfor på tide å samles. Nå. Gjenoppfriske relasjonene og båndene mellom alle ansatte. Onboarde og inkludere alle nye som har kommet til. Sette en tydelig kurs fremover igjen. Men mest av alt – la folket samle seg, glede seg over hverandre og bli minnet på hvorfor de jobber og virker akkurat der de er nå, og hvorfor det er så godt å være i akkurat denne organisasjonen.


Samlinger ansporer samhandling og innovasjon - som gir konkurransekraft.

  1. Ha et klart årshjul med jevne muligheter for alle medarbeidere til å samles

  2. Definer klare temaer og mål for hver samling

  3. Lag en større samling for alle minst en gang i året hvor nettopp følelsen av tilhørighet og forståelse hvorfor alles bidrag til kulturen er så viktig!


La oss starte planleggingen for neste medarbeidersamling - nå!
158 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page