top of page
Søk
  • Forfatterens bildeErlend Lappegard

Gresset på den andre siden begynner å bli fryktelig grønt...

Oppdatert: 7. jun. 2021


Fullstendig gjenåpning av samfunnet nærmer seg med raske skritt. FHI anslår at hele den voksne befolkningen vil være fullvaksinert innen utgangen av 19. september.


Det er gjort et stort antall spådommer på hvordan arbeidslivet vil se ut post-Covid. Blir vi alle å finne på hjemmekontor? Blir Teams den foretrukne kanalen for kommunikasjon og møter fremfor fysiske samlinger? Det eneste som er sikkert er at man ikke vet, men det mest sannsynlige er at det blir noe av hvert.


Det er imidlertid en ting som er sikkert. Svært mange dyktige medarbeidere kommer til å skifte arbeidsgiver post Covid. Langt flere enn normal turnover rate skulle tilsi. Og strømmen av jobbskifter er allerede igang. Og strømmen er iferd med å bli meget stor.


Mekanismene som spiller inn er gamle, og egentlig velkjente. Alle kriser avføder et behov for endring. Dette viser historien gang etter gang. I tillegg har mange fått muligheten og ro til ettertanke. Noen har fått nye perspektiver etter å fått noe avstand til hektiske miljøer, og andre føler rett og slett bare en trang til å endre noe etter at man har levd under restriksjoner så lenge. Summen av disse gamle menneskelige mekanismene er en perfekt storm. Kriser avføder endringsbehov, og plutselig er gresset på den andre siden blitt særdeles grønt.


Hva betyr dette for organisasjonen?

Noe turnover i organisasjonen kan både være ønsket og nødvendig. Det vil være et endringsbehov post Covid – men ennå usikkert i hvilke retninger. Muligheten til å tiltrekke seg ny kompetanse er definitivt tilstede. Mange dyktige hoder kan være i spill – i alle organisasjoner. Men all erfaring viser at det ofte er de antatt beste hodene som raskest forsvinner med mindre man har klart å skape svært gode verdier og lojale bånd.

Det kan bli kostbart på kort sikt, og har man ikke innovasjonstakten høyt oppe Post-Covid taper man mye terreng ift konkurrentene.Hva gjør man da for å bevare ånden i organisasjonen?

Kriser avføder ikke bare behov for endring. Kriser avføder vel så mye behov for fellesskap og samling. Verdien av en sterk felles kultur, felles mål og ikke minst felles opplevelser er ekstra høy etter varianter av kriser.


Det er på tide å samles. Nå. Gjenoppfriske relasjonene og båndene mellom alle ansatte. Onboarde og inkludere alle nye som har kommet til. Sette en tydelig kurs fremover igjen. Men mest av alt – la folket samle seg, glede seg over hverandre og minnes på hvorfor de jobber og virker akkurat der de er nå, og hvorfor det er så godt å være i akkurat denne organisasjonen.


La strategi være strategi, men sett fokus på å reforsterke kulturen, verdiene man jobber etter og ikke minst alle formelle og uformelle bånd hele organisasjonen i mellom. Da skal man også se at krisen innebærer flere muligheter enn trusler, også denne gangen.


Ta kontakt med oss for å skape den neste medarbeidersamlingen. Nå.

195 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page