top of page
Søk
 • Forfatterens bildeErlend Lappegard

Endrede relasjoner?

Oppdatert: 26. mar. 2021


«Jeg savner kontoret!!!!» Selvom de fleste opplever hjemmekontor som effektivt, uttrykker langt de fleste at de savner kontoret, men aller mest samhandling og interaksjon med både kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. «Møkk lei teamsmøter!!!» er vel noe vi alle har uttrykt mer enn en gang gjennom de siste året.


Vi har sett litt nærmere på hvordan endrede arbeidsformer har påvirket samhandling og relasjoner, både internt i organisasjonen og i forhold til parter utenfor organisasjonen gjennom en enkel spørreundersøkelse. Heldigvis fikk vi mange gode svar.

Det er viktig for oss å understreke at undersøkelsen kun var ment som en temperaturmåling. Vi har distribuert link til undersøkelsen uten tanke på bransje, bedriftens størrelse eller geografi. Som ventet er derfor også svarene tidvis varierende.


Hjelp – alle opplever situasjonen særdeles ulikt!

Det første som slår oss etter å ha gjennomgått svarene, er at respondentene opplever situasjonen svært forskjellig. På begge spørsmål om endrede relasjoner har respondentene spredd svarene sine over hele skalaen.


Selv om mange svarer at relasjoner med hverken eksterne eller interne er særlig negativt påvirket gjennom pandemien, virker det likevel som om mange er bekymret for konsekvensene.

 • Dette vises gjennom at hele 86% har svart at endrede samhandlingsformer har resultert i en følelse av redusert samhold både internt og eksternt.

 • 45% rapporterer om dårligere samhandling i verdikjeden

 • 41% melder tilbake om langt lavere innovasjon.

Det er viktig å understreke at det blant de som valgte å beskrive andre effekter under annet, kom det også beskrivelser av positive effekter av endringene – selv om disse var få. Især teknologiorienterte virksomheter mener pandemien har vært positiv for deres virksomhet og at samhandling har blitt lettere og mer effektivt.


Det er også interessant å merke seg at for salgsarbeide er terskelen for å ha et teamsmøte langt lavere enn tidligere. Nysalg rettet mot kontakter hvor man har hatt marketing ute på forhånd har fått en lavere terskel for å gjennomføre et møte – da på teams. Mens klassisk cold calling er enda mer krevende.


Effekten av samhandling utenfor egen virksomhet er stor:

 • 48% av respondentene opplever egentlig ingen forskjell i endring av relasjoner eksternt

 • 28% opplever svært negativ endring i relasjoner utenfor egen virksomhet

 • 24% opplever kun moderate negative endringer

Bransjeforskjellene er store uten at dette er konkret målt annet enn at respondentene har angitt preferanser.


Men mer interessant er det å se på hvordan relasjoner utvikler seg intern i virksomheten:

 • 52% opplever store negative endringer

 • 30% opplever kun små negative endringer

 • 18% opplever moderate negative endringer

Savnet etter både sosial og ikke minst faglig input er enormt. Vi har tidligere sett noen resultater av dette iform av lavere innovasjonsgrad, men mye tyder også på at samhørighet og potensielt lojalitet til arbeidsgiver kan være i stor fare.


Vi spurte også respondentene om mulige konsekvenser ved endrede relasjoner - se figur til venstre i bildet.


Dette var foreslåtte konsekvenser der respondentene kunne krysse av for flere, samt legge til egne. Respondentene kunne også hoppe over svar dersom de ikke mente dette var relevant. 97,5% av respondentene har valgt ett eller flere alternativer.


Hva betyr så dette?

Enkelte bransjer har merket store negative endringer i relasjoner eksternt, mens hele 48% mener de ikke merker større endringer som følge av digitale møter mm. Det er også enkelte som opplever positive endringer. Disse tilhører dog mindretallet.

 • 52% opplever dog store negative endringer i relasjoner. Og det er redusert følelse av samhold som er den store driveren, sammen med redusert innovasjonsgrad og svakere samhandling i verdikjeden.

 • Hele 86% rapporterer om redusert følelse av samhold. Det er dramatisk. Vi har tidligere sett på innovasjonsgraden, men redusert samhold går også ut over effektivitet og performance til slutt.

For virksomheten betyr dette at man må sette økt fokus på samhold og internkultur i perioden fremover for å bevare konkurransekraft og ikke minst arbeidsstaben. Redusert følelse av samhold er en sikker indikator på kommende høy turnover i arbeidsstokken. Og det ønsker de færreste.


Fokus på internkultur, samhandling og samhold blir avgjørende for å bevare konkurransekraft og leveransevne etter Covid.

La oss starte planleggingen for neste medarbeidersamling - nå!


Undersøkelsen ble primært utført innenfor Inspiratour sitt eget nettverk. Antall respondenter ble meget stort, selvom det ikke kan sies å være helt statistisk signifikant.

178 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page