top of page
IMG_0355%25202_edited_edited.jpg

Vi er stolte av våre kunder og hva vi klarer å oppnå sammen

Kundene våre har spesifikke behov som må løses spesielt for dem.  Opplevelser skreddersys  for den enkelte kunde, med spesielt fokus på kulturforsterkning for bedre å kunne nå selskapets målsetninger

 

Alle medarbeidersamlinger er derfor unike, men samtidig har mange relativt like utfordringer, som kan løses med samme type virkemidler.  Vi har derfor samlet ulike varianter av tjenester en medarbeidersamling kan inneholde. Av og til settes alt sammen til en større medarbeideropplevelse, andre ganger brukes ett eller flere elementer frittstående.

Rammen skal alltid samsvare med behov og formål, og med teknologi åpnes flere muligheter. Noen samlinger gjennomføres like greit digitalt, andre formål krever mer fysisk interaksjon. Målsetningen er uansett den samme: Løse de utfordringer virksomheten står overfor ved å forsterke kulturen i organisasjonen.

IMG_1475_edited_edited.jpg

Ulike løsninger for ulike behov

Klikk på eksemplene for å lese mer om hva vi kan gjøre sammen

MEDARBEIDER-

SAMLINGER

IMG_2659.JPG

Det er viktig å samle og feire sine medarbeidere, deres prestasjoner og selskapets resultater. Det skaper stolthet, tilhørighet, felles minner, og med dette styrkes organisasjonens kultur.

Det handler om å finne den rette balansen mellom bedriftens behov, faglig påfyll, forsterking av kultur, og ikke minst det sosiale nettverket. Slik kan samlingen også bli en læringskatalysator som hjelper virksomheten å løse sine utfordringer.

FASILITERING AV WORKSHOPS

5D4A6695.jpg

Hvordan jobber man med tungt, faglig innhold på en engasjerende, metodisk og produktiv måte?  

 

Vi fasiliteter ofte workshops som ledd i forberedelsene til en samling eller som en del av selve samlingen. 

 

Vårt mål er å skape arenaer hvor man sammen bearbeider bedriftens utfordringer. Gjennom en godt styrt prosess skaper man verdifulle resultater hvor alle føler eierskap til løsningene.

VERDIFORANKRING SOM ENGASJERER

IMG_9544.jpg

Virksomheter som lykkes har klare verdier og et kundeløfte som etterleves av de ansatte. Dette er med på å definere kulturen.

 

Derfor er en av de viktigste prosessene vi kjører verdiforankring som tydeliggjør virksomhetens visjon og verdier, og skaper bevissthet og forankring hos de ansatte. Prosessen kan også kjøres med fokus på virksomhetens kundeløfte og hvordan man skal levere på dette. 

DIGITALE
SAMLINGER

GettyImages-1220226086.jpg

Noen ganger gjennomføres samlingen like greit digitalt. Som ved fysiske samlinger er vårt mål uansett å hjelpe virksomheten å løse sine utfordringer, med fokus på å forsterke kulturen.

 

I en hverdag hvor digital kompetanse er essensielt er det kritisk å bruke de riktige virkemidlene for å skape engasjerende digitale møter. Med ulike verktøy kan man formidle det faglige aspektet på en god måte, gjenskape følelsen av fellesskap virtuelt, og gi de ansatte motivasjon, selv fra hjemmekontoret.

FOKUSERTE

LEDERSAMLINGER

IMG_3346.jpg

Ledelse er viktig. Også ledelsen trenger verdiøkende input og ikke minst rom og mulighet for å tenke de nødvendige strategiske tankene. 

 

En ting er rammen. Den skal inspirere, og den bør være litt uventet, kunne fostre nye tanker. Men viktigere er selve innholdet. Gjennom vårt nettverk har vi både egne og eksterne fasilitatorer som både kan coache og strukturere leder- eller partnersamlingene. 

ONBOARDING AV NYANSATTE

instruerer.jpg

Den viktige starten! Vi tror på proaktiv onboarding som kombinerer det operasjonelle med det kulturelle gjennom fire enkle trinn: 

  • Sikre egen mestringsevne av ny jobb

  • Klar rolleforståelse

  • Forståelse av kultur og verdier

  • Sosial integrasjon og nettverksbygging

Spiller alle disse elementene på lag sikrer man raskere integrasjon av de nyansatte slik at de tidlig kan bidra til verdiskaping og fungere effektivt på arbeidsplassen.

EVENTYRLIGE FEIRINGER

250IMG_9872_piotrzagiell.jpg

Feiringer skal være storslagne, spektakulære og minneverdige, noe man gleder seg til og husker i lang tid etterpå! Da skapes historier som binder oss sammen. 

 

Vi tror på å skape unike feiringer som underholder og engasjerer, overrasker og inspirerer. Det skal være en eventyrlig opplevelse man snakker om i gangene på kontoret etterpå!

INSPIRERENDE STRATEGIPROSESSER

IMG_9531.jpg

Strategi er gøy! Og utformingen av strategi skal være energigivende. Det handler tross alt om fremtiden og de veivalg man skal gjøre. 

Vi har utviklet en serie med konkrete øvelser og verktøy som gir eierskap, og ikke minst engasjement til de ideer og strategier man ønsker å implementere.

Vi tror på effekten av kollektiv hjernekraft og våre øvelser sikrer at alle engasjeres!

Anchor 1
Anchor 4
Anchor 7
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 8
bottom of page