top of page

Få ting forsterker den interne kulturen mer enn felles opplevelser

Vi skaper unike opplevelser som fremmer både fellesskap og læring hos de ansatte

Selskap som lykkes har en internkultur bygget på solide verdier og et tydelig målbilde. Det å matche strategi og kultur på denne måten er krevende. I slike prosesser kan det å ta mennesker ut av sitt vanlige miljø være et effektivt verktøy. Forskning viser at nye omgivelser gir hjernen stimuli som bryter etablerte tankemønstre, gjør det lettere å lagre informasjon - og styrker samholdet mellom dem som deltar. 

 

Tenk deg en strategisamling mellom vinrankene, en festmiddag under fiskehjellene, eller en ledersamling på strendene i Normandie. Med den rette rammen, og et tydelig konsept, kan man ta medarbeiderne inn i en unik felles opplevelse. Sterke opplevelser sammen fremmer læring og innholdsformidling - og skaper tilhørighet, felles minner og felles kultur!

bottom of page